دکتر حبیب الله محمودی

میزان پیشرفت فیزیکی طرح های عمرانی بیمارستان ولیعصر نورآباد + تصاویر

دکتر حبیب الله محمودی رئیس بیمارستان ولیعصر شهرستان ممسنی میزان پیشرفت فیزیکی طرح های عمرانی این بیمارستان را اعلام کرد

...