اهدای عضو

اعضای بدن جوان نورآبادی به چهار نیازمند اهدا شد +عکس

جوان نورآبادی که هفته ی گذشته بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود و به تایید پزشکان رسید اعضای بدن خود را اهدا کرد

...