نصراله-ایزدی-خواه-و-سرهنگ-عبادی-نژاد

قدردانی از دستگاه قضایی و انتظامی ممسنی

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه ممسنی و رستم به لطف پروردگار و تلاش مسئولان انتظامی  و قضایی شهرستان در امنیت کامل برگزار شد

...