مشارکت ۹۸درصدی ممسنی ها در انتخابات

مشارکت ۹۸درصدی ممسنی ها در انتخابات

رئیس ستاد انتخابات فارس مشارکت مردم استان در انتخابات هفتم اسفند را ۶۴٫۸۵ درصد اعلام کرد بیشترین درصد مشارکت  مربوط به حوزه سپیدان با ۱۱۹٫۱۸ درصد و کمترین نیز مربوط به حوزه شیراز با ۴۸٫۷۰ درصد می باشد.

اوقات شرعی