افزایش کرایه، حق یا اجبار؟

افزایش کرایه، حق یا اجبار؟

گزارش مردمی حاکی از آن است که نرخ کرایه مسیرهای داخل شهر بدون اعلام شهرداری یا تاکسی بین شهری علی رغم مخالفت راهداری افزایش یافته است . ؛

اوقات شرعی