دیدار مسعودگودرزی با وزیرآموزش و پرورش

دیدار دکترمسعودگودرزی با وزیر آموزش و پرورش +تصویر

دکتر گودرزی نماینده شهرستانهای ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی، روز گذشته در دیداری با وزیر آموزش و پرورش، پیگرمطالبات فرهنگیان ممسنی و رستم شد

...