پل-بردنگان

تکمیل پروژه بزرگ پل روستای باتون بردنگان

اداره راه و شهرسازی شهرستان ممسنی در ادامه فعالیت های خود پروژه پل بزرگ باتون بردنگان را به مرحله بهره برداری رساند.

...