پل-دوم-فهلیان

فرماندارممسنی: افتتاح و بازگشایی دومین پل فهلیان تا هفته ی آینده

مهندس پیکری فرماندار شهرستان ممسنی از افتتاح و بازگشایی دومین پل رودخانه فهلیان تا دو هفته آینده خبر داد

...