اعدام

سه شرور مسلح در کازرون به دار مجازات آویخته شدند

۳ شرور مسلح که با شرکت در سرقت‌های مسلحانه متعدد، قتل و قدرت نمایی با اسلحه، امنیت منطقه کازرون را خدشه‌دار کرده بودند صبح دیروز در ملا‌عام به دار مجازات آویخته شدند.

...