اعدام

یک مجرم در دیارممسنی به دار مجازات آویخته شد!

سحرگاه امروز یک مجرم که چندسال پیش در عملی شیطانی  به زنی جلو چشمان شوهرش تجاوز کرده بود در تپه باستانی شهر نورآبادممسنی اعدام شد

...