تجلیل-فنی-و-حرفه-ای-ممسنی-از-دیارممسنی

تجلیل مرکز آموزش فنی و حرفه ای ممسنی از پایگاه خبری دیارممسنی + عکس

مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان ممسنی از مدیرمسئول و خبرنگار پایگاه خبری دیارممسنی تجلیل و قدردانی کرد

...