هلال-احمر-نورآبادممسنی

تجهیزات نجات را با آمبولانس جابجا میکنیم!!!

اشکان رستمی امدادگر جوان پایگاه امداد جاده ای گلگون ممسنی در یاسوج متولد شد و از ۱۵ سالگی به صورت رسمی وارد جمعیت هلال احمر شده است

...