یادداشت

سد معبر همراه با تصاحب زمین در اسکان عشایر!

یکی از کاربران دیارممسنی در یادداشتی که برای این پایگاه خبری ارسال کرده است از وضعیت سد معبر فروشگاه های اسکان عشایر نورآباد گلایه کرده است

...