سکوت

تودیع و معارفه فرماندار رستم بدون اطلاع رسانه ها !!!

مراسم تودیع و معارفه فرمانداران قدیم و جدید شهرستان رستم صبح امروز  در سالن سمیه شهر مصیری مرکز شهرستان رستم برگزار شد

...