قاسم-جعفری

رئیس اداره ورزش و جوانان ممسنی استعفا داد +سند

قاسم جعفری رئیس اداره ورزش و جوانان ممسنی طی نامه ای استعفا خود از ریاست اداره ورزش و جوانان ممسنی کتبا اعلام کرد

...