انتخابات

اسامی نامزدهای نهایی انتخابات مجلس دهم حوزه ممسنی و رستم

بالاخره پس از مدتها انتظار وزارت کشور لیست نامزدهای نهایی انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه ممسنی و رستم را منتشر کرد

...