اردوی جهادی سپاه

بازدید فرمانده سپاه و مدیرجهادکشاورزی ممسنی از سرحد رودشیر +تصویر

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت ممسنی و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ممسنی در قالب اردوی جهادی از سرحد رودشیر بخش جاوید بازدید کردند

...

اختتامییه گروه جهادی دانشگاههای پیام نور ممسنی و رستم در روستای جویجان

اردوی جهادی گروه های جهادی شهید علیمحمدی دانشگاههای پیام نور شهرستانهای ممسنی و رستم در روستای جویجان برگزار شد

...