جوابیه

پاسخ اداره گاز ممسنی به مردم روستای شیربیم

در پی درخواست مردم  روستای شیبربیم برای گازرسانی به این روستا که از طریق تلگرام دیارممسنی منتشر شد,اداره گاز ممسنی جوابیه ای صادر کرد

...