بشیر اسفندیاری

خبر مهم از اداره سواد آموزی شهرستان ممسنی

جلسه ستاد امتحانات اداره سواد آموزی شهرستان ممسنی صبح امروز با در دفتر مدیر آموزش و پرورش ممسنی برگزار شد که خروجی مهمی برای آموزش دهندگان داشت

...

بشیر-اسفندیاری

آغاز ثبت نام بی سوادان ممسنی در دوره سوادآموزی!

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ممسنی ثبت نام از بی سوادان و کم سوادان از روز ۱۳ مرداد آغاز خواهد شد

...