اخبار کوتاه از ممسنی و رستم

اخبار کوتاه از ممسنی و رستم

در این پست تعدادی از خبرهای کوتاه شهرستانهای ممسنی و رستم که در کانال تلگرام دیارممسنی منتشر شده بود را بازنشر میکنیم؛
خبرهای کوتاه هفتگی از ممسنی و رستم

خبرهای کوتاه هفتگی از ممسنی و رستم

در سال جدید قصد داریم در پایان هر هفته ی گزیده ای از مهمترین اخبار کوتاه شهرستانهای ممسنی و رستم را در قالب یک مطلب برای کاربران منتشر کنیم

اوقات شرعی