انتقاد یا تخریب،مسأله این است!

انتقاد یا تخریب،مسأله این است!

با اندکی تأمل و با رصد صفحات مجازی خبرگزاری در اینستاگرام، شاهد حمله های بی وقفه برخی افراد از شهرستان های ممسنی و رستم به تمامی مسؤلین هستیم. حملاتی که نامزدها را نیز بی نصیب نزاشته است. ؛
یاد باد آن شیر مردان یاد باد

یاد باد آن شیر مردان یاد باد

اگرچه اردیبهشت و خرداد امسال، گرمی این روزهای زمستان سرد انتخابات ممسنی و رستم را نداشت، اما بسیاری از چشم ها، معطوف به استعفا نامه هایی بود که آمدن یا نیامدن بسیاری از شاه مهره‌های انتخابات را مشخص می‌کرد. ؛
سیاه، سفید، خاکستری!

سیاه، سفید، خاکستری!

رصد صحنه انتخابات زمستانِ گرم رستم و ممسنی بر پایه ی جامعه آماری و اطلاعاتیِ متشکل از داده های میدانی و مشتمل بر کنش های اجتماعی، حکایت از پنج گانه ای داغ اما نه چندان جدید در آوردگاه حساس اسفندماه ٩٨ به شرح ذیل می‌دهد: ؛

اوقات شرعی