گزیده اخبار کوتاه از ممسنی و رستم

گزیده اخبار کوتاه از ممسنی و رستم

خبرهای کوتاه شهرستانهای ممسنی و رستم که قابلیت انتشار به صورت تکی را ندارند به صورت هفتگی و در قالب گزیده اخبار در این سایت منتشر میشود

اوقات شرعی