کاراته

داور نورآبادی عضو کمیته داوران کاراته فارس شد

برای اولین بار در تاریخ کاراته ممسنی ابراهیم زراعتیان رئیس هیئت کاراته شهرستان در انتخابات شورای داوری استان بعنوان عضو کمیته داوران انتخاب شد

...