والیبال

برای ریاستم سنگ اندازی کردند,به یاسوج میروم

سهام جعفری رئیس پیشنهادی برای تصدی ریاست هیات والیبال ممسنی از سنگ اندازی عده ای در کار وی برای صدور حکمش خبر میدهد

...

والیبال

قفل سالن ورزشی به روی والیبالیست های ممسنی+تصویر

بنا بر گزارش دریافتی پایگاه خبری دیارممسنی,هیات والیبال شهرستان ممسنی در اقدامی عجیب اجازه تمرین و مسابقه را به تیمهای والیبال نمیدهد

...