کرونا به رستم رسید!

کرونا به رستم رسید!

به نقل از منابع آگاه در شهرستان رستم، نتیجه آزمایش کرونا یکی از اهالی این شهرستان مثبت اعلام شده است ؛

اوقات شرعی