آتش سوزی

آتش سوزی در کوه های مراسخون رستم +تصویر

گزارش های مردمی حاکی از این است که درختان کوه های مراسخون شهرستان رستم دچار آتش سوزی شده است و هر لحظه بر وسعت محدوده آتش افزوده میشود

...