آتش سوزی

آتش سوزی درختان در تپه نورالشهدا نورآباد+تصاویر

در ادامه آتش سوزی های سالیانه در شهرستان ممسنی عصر دیروز بخشی از درختان و علفزارهای تپه نورالشهدا( کوه دکل) شهر نورآباد دچار آتش سوزی شد

...