آبرسانی

عملیات آبرسانی به روستای میرخیراله رستم

عملیات اجرایی خط انتقال آبرسانی به روستای میرخیراله از توابع بخش مرکزی شهرستان رستم با حضور مهندس احمدی منش فرماندار شهرستان آغاز شد.

...