• تاریخ: یکشنبه، ۱۰ مرداد، ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۱۰
  • شناسه خبر: 5363

بازدید شورای شهر از بیمارستان ولیعصر

بازدید شورای شهر از بیمارستان ولیعصر

بازدید شورای شهر از بیمارستان ولیعصر

بازدید شورای شهر از بیمارستان ولیعصر

پنل اس م اس رایگان