هلهله ای برای نداری و فقر !

هلهله ای برای نداری و فقر !

ورود دستگاه MRI به شهر نورآباد که به همت نماینده شهرستان خریداری شده بود و حمل آن بر روی تریلر در مرکز شهر حواشی زیادی در فضای مجازی داشته است ؛
صنایع تبدیلی، نیاز باغداران تنگ خاص جاوید

صنایع تبدیلی، نیاز باغداران تنگ خاص جاوید

تاکستانهای دیمِ "تنگ خاص جاوید" جز مناطق شناخته شده در تولید انگور شهرستان ممسنی است. مقدار زیادی از زمین های زراعی این منطقه را باغات انگور و انجیر تشکیل میدهند و انگور از محصولات مهم این منطقه به شمار می‌رود.؛

اوقات شرعی