بازدید سرپرست فرمانداری ممسنی از مرکز نگهداری معلولان و کم توانان ذهنی

بازدید سرپرست فرمانداری ممسنی از مرکز نگهداری معلولان و کم توانان ذهنی

به مناسبت روز جهانی معلولین رحمت اله فرامرزی سرپرست فرمانداری به همراه روسای ادارات از دو مرکز المهدی نگهداری افراد ذهنی بالای ۱۴ سال و مرکز نگهداری زنان روانی مضمن نور و امید بازدید و از نزدیک در جریان روند خدمت رسانی به سالمندان و معلولان قرار گرفتند.

اوقات شرعی