سینما به ممسنی می آید

سینما به ممسنی می آید

با پیگیری های انجام شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان ممسنی و در راستای سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سالن وحدت شهرستان ممسنی به سالن سینما تبدیل خواهد.

اوقات شرعی