برکناری دکتر حبیب اله محمودی جای مباهات دارد

برکناری دکتر حبیب اله محمودی جای مباهات دارد

محمد محمودی نورآبادی شاعر و نویسنده دوران دفاع مقدس و برادر شهیدان ستار و عبدالرسول در صفحه مجازی قلمدون به برکناری دکتر محمودی از ریاست بیمارستان ولیعصر ممسنی واکنش تندی داشته است

تحریف واقعیت برای ایجاد اختلاف میان بیمارستان و دادگستری ممسنی!

تحریف واقعیت برای ایجاد اختلاف میان بیمارستان و دادگستری ممسنی!

چند روزی است که تعدادی از شبکه های اجتماعی مخالف نظام و خارج شهرستان در راستای ایجاد اختلاف و تفرقه علیه دادگستری و بیمارستان ممسنی با انتشار متنی حاوی تهمت، افترا و دروغ با انگشت گذاشتن بر ماجرای دکتر رزمجویی پس از دوسال بصورت ماجرایی جدید سعی در ایجاد تفرقه دارند که موضوع از سوی مقامات تکذیب شد.

نماد رسانه

logo-samandehi

اوقات شرعی