برشی از کتاب پهلوان زاگرس, زندگی شهید ستار محمودی

برشی از کتاب پهلوان زاگرس, زندگی شهید ستار محمودی

تازه سمند را پارک کرده‎ام که این بار شمارۀ مدیر "سایت دیار ممسنی" می‎افتد رو گوشی‎ام. مُرددم که جواب بدهم یا ندهم. تردید ندارم که محسن هم دنبال خبر است و شاید اگر جواب ندهم، خودش خبر را بگذارد روی سایت.

برکناری دکتر حبیب اله محمودی جای مباهات دارد

برکناری دکتر حبیب اله محمودی جای مباهات دارد

محمد محمودی نورآبادی شاعر و نویسنده دوران دفاع مقدس و برادر شهیدان ستار و عبدالرسول در صفحه مجازی قلمدون به برکناری دکتر محمودی از ریاست بیمارستان ولیعصر ممسنی واکنش تندی داشته است

اوقات شرعی