ایوبی برای نماینده یک “رحمت” بود!

ایوبی برای نماینده یک “رحمت” بود!

داستان تغییر فرماندار شهرستان ممسنی هر روز در فضای مجازی شکل جدید و جدی تر به خود میگیرد و به نظر میرسد دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.؛
ممسنی,قطب والیبال فارس است

ممسنی,قطب والیبال فارس است

سید قاسم حسینی رئیس هیات والیبال شهرستان ممسنی در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص جایگاه هیات والیبال در ممسنی مطالبی را بیان کرد؛
پیشنهاد به شورای ترافیک شهر نورآبادممسنی

پیشنهاد به شورای ترافیک شهر نورآبادممسنی

 با آنکه معبر جدید میدان امام قرار بود بار ترافیکی میدان را به خیابان آیت الله مدنی منتقل کند و در اوایل بازگشایی نیز این چنین بود اما با تصمیم شورای ترافیک این خیابان به محل ایستگاه تاکسی تبدیل شد

اوقات شرعی