تذکر امام جمعه ممسنی به مسئولان در خصوص بحران آب

تذکر امام جمعه ممسنی به مسئولان در خصوص بحران آب

امام جمعه ممسنی در خطبه های نماز جمعه :چطور ممسنی محروم از کشت است و همین باقیمانده آبی که از ممسنی به رودخانه زهره می رود مردم کهکیلویه و بویراحمد نهایت استفاده در برنجکاری را دارند و اگر نیست برای همه نباشد و اگر هست چرا برای ما نباش

اوقات شرعی