• تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
  • شناسه خبر: 6835

طرح کانون و مدرسه در شهرستان رستم اجرا میشود

اولین جلسه هماهنگی اجرای طرح کانون و مدرسه باحضور خانم پناهی مسئول کانون پرورش فکری کودکان و مسئولین آموزش و پرورش شهرستان رستم برگزارگردید.

اولین جلسه هماهنگی اجرای طرح کانون و مدرسه باحضور مسئول کانون پرورش و فکری شهرستان رستم،رئیس آموزش وپرورش،مسئول آموزش ابتدایی وحراست آموزش وپرورش برگزارگردید.

در این جلسه مسئول آموزش ابتدایی قول مساعدت وکمال همکاری برای هرچه بهتربرگزاری این طرح به کانون پرورش فکری رستم دادند.

طرح کانون و مدرسه در شهرستان رستم اجرا میشود
خانم معصومه پناهی مسئول کانون پرورش در این نشست درباره ی این طرح گفت:طرح"کانون-مدرسه"در دومرحله اجرا میشود:درآغاز و پس از انتخاب مدارس از سوی مرکز فرهنگی و هنری بچه ها در دو روز پسر و دختر همراه معلم به مرکز کانون می آیند.در زمان حضور دانش آموزان در مراکز کانون تنها برخی از فعالیتها به صورت کارگاهی به بچه ها ارائه میشودتا آنها طعم فضاهای شیرینی مانندکانون رابچشند.و درمرحله دوم نیز مربیان کانون ماهی یک بار برای معرفی فعالیتهای کانون به همان مدارس مراجعه میکنند.


This blog is kept spam free by WP-SpamFree.