• تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۳
  • شناسه خبر: 6501

پرداخت وام ۳% برای متقاضیان توسعه روستا

 رضوی گفت: به کسانی که درزمینه ایاب وذهاب دانش آموزان روستایی اقدام کنند تا سقف ۱۰ میلیون تومان وام بابهره ۴% جهت خرید وسیله نقلیه ون روستایی پرداخت می شود.

معاون توسعه روستایی ومناطق محروم ریاست جمهوری در سفر به شهرستان ممسنی گفت : ما سیاست گذاری کرده ایم کسانیکه قصد رضویمشارکت درتوسعه روستاها را دارند و در قالب شرکتهای تعاونی روستایی فعالیت کنند در این خصوص وام های باسود۳% پرداخت خواهدشد.
به گزارشدیارممسنی به نقل از روابط عمومی فرمانداری ممسنی، جلسه بررسی مشکلات روستاها ومناطق محروم شهرستان که با حضور دکتررضوی معاون توسعه روستایی ومناطق محروم ریاست محترم جمهوری ، مهندس رضائیان معاون امورعمرانی استانداری فارس، مهندس شبیرزارع خفری مدیرکل دفترامورروستایی وشوراهای استانداری فارس ، دکترگودرزی نماینده محترم مردم ممسنی ورستم درمجلس شورای اسلامی ، مهندس پیکری فرماندار وجمعی ازمسئولین دستگاههای اجرایی در شهرستان ممسنی برگزارگردید.
درابتدا فرماندارضمن خیرمقدم وخوش آمدگویی به حضورمیهمانان ابراز داشتند: مهمترین مسائل ومشکلات شهرستان درحوزه بخشی بویژه بخش ماهورمیلاتی محرومترین بخش استان فارس می باشد وی در ادامه عمده  مشکلات روستاها را عدم بهره مندی ازآب شرب ، راههای روستایی، گازرسانی، بهسازی روستاها واشتغال روستائیان عنوان کرد واظهارداشت: کم توجهی و کمبود اعتبارات باعث پدیده مهاجرت وخالی ازسکنه شدن روستاها گردیده که اگراین مهم صورت نگیرد درآینده نزدیک روستاهای بخشها خالی ازسکنه خواهندشد.
سپس دکتر رضوی معاون توسعه روستایی ومناطق محروم ریاست محترم جمهوری اعلام داشت : بهترین ومنطقی ترین راه توسعه روستاهای کشورطرح مشارکت می باشد.
 وی اضافه کرد این طرح چه درقالبهای خاص وچه تعاونی باشد فرق نمی کند هر دو دارای یک امتیاز می باشد که افراد با داشتن اعضاء بیشتر از۲۵ خانوار می توانند از مزایای این طرح که دریافت تسهیلات باسود۳% می باشد استفاده نموده ودر جهت رفع محرومیت روستاها گام بردارند.
ایشان با بیان اینکه سرمایه گذاران بخش تعاون روستایی می توانند ازطرح های با بهره۸% استفاده کنند تصریح کرد: با توجه به موقعیت شهرستان ممسنی وقطب گردشگری استان فارس،افرادی که دراین شهرستان درزمینه زیرساخت گردشگری فعالیت کنندازحمایت جدی برخوردارخواهندشد.
 رضوی گفت: به کسانی که درزمینه ایاب وذهاب دانش آموزان روستایی اقدام کنند تا سقف ۱۰ میلیون تومان وام بابهره ۴% جهت خرید وسیله نقلیه ون روستایی پرداخت می شود./

                  


This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

*