• تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
  • شناسه خبر: 5377

کشت سویا در شهرستان رستم+تصویر

کاشت سویا در راستای اجرای فرآیند تغییر الگوی کشت و بحث توجه به مسئله بحران آب،در قالب طرح PVS  در سطح چهار هکتار از اراضی شهرستان رستم اجرا شد.

به گزارش پایگاه خبری دیارممسنی به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان رستم در راستای اجرای فرآیند تغییر الگوی کشت و بالطبع رعایت تناوب جهت جلوگیری از خستگی زمین، کاهش آفات و بیماریها و علفهای هرز کلیدی، افزایش محصول و از همه مهمتر بحث توجه به مسئله بحران آب، کار کشت سویا در قالب طرح PVS (مقایسه ارقام) در سطح چهار هکتار از اراضی شهرستان اجرا شد.

به گفته خانم مهندس کرمی کارشناس واحد زراعت در این طرح از پنج رقم سویا به نامهای پیروپایات، سورکا، سوزیرکا، اوستا و ویلشانکا استفاده شد. امید آن می رود تا با اجرای این طرح بحث تغییر الگوی کشت در شهرستان با جدیت بیشتری ادامه یابد.

                                کشت سویا در شهرستان رستم+تصویر                                                                                       کشت سویا در شهرستان رستم+تصویر


This blog is kept spam free by WP-SpamFree.