• تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
  • شناسه خبر: 5363

بازدید شورای شهر از بیمارستان ولیعصر

بازدید شورای شهر از بیمارستان ولیعصر

بازدید شورای شهر از بیمارستان ولیعصر

بازدید شورای شهر از بیمارستان ولیعصر