• تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
  • شناسه خبر: 4794

دیدار فرماندار رستم و مدیرعامل آبفا شهری فارس

دیدار فرماندار رستم و مدیرعامل آبفا شهری فارس

دیدار فرماندار رستم و مدیرعامل آبفا شهری فارس

دیدار فرماندار رستم و مدیرعامل آبفا شهری فارس