• تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
  • شناسه خبر: 3893

جمع-آوری-زباله-توسط-فرماندار-رستم

جمع-آوری-زباله-توسط-فرماندار-رستم

جمع-آوری-زباله-توسط-فرماندار-رستم

جمع-آوری-زباله-توسط-فرماندار-رستم