• تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
  • شناسه خبر: 3191

پاسخ رئیس شورای روستای مشایخ به فرماندار ممسنی

کلیه ۱۴ شالوده و پی ریزی در محل جدید روستای مشایخ بر اساس مجوز صادر شده از طرف بنیاد مسکن ممسنی ، دفتر فنی دهیاران بخش بخشداری دشمن زیاری و دهیاری مشایخ و طبق نقشه طرح هادی مصوب روستا بوده است

در پاسخ به مصاحبه سایت دیار ممسنی با فرماندارمحترم به استحضار می رساند ، کلیه ۱۴ شالوده و پی ریزی در محل جدید روستای مشایخ بر اساس مجوز صادر شده از طرف بنیاد مسکن ممسنی ، دفتر فنی دهیاران بخش بخشداری دشمن زیاری و دهیاری مشایخ و طبق نقشه طرح هادی مصوب روستا بوده است
ضمن اینکه اهالی بالغ بر ۳۰۰ میلیون ریال عوارض مربوطه را به حساب بنیاد مسکن فارس و دهیاری مشایخ واریز کرده اند 
همچنین به استحضار می رساند اداره منابع طبیعی استان و شهرستان بدون هیچ گونه استعلامی از سازمان جنگلها و مراتع صحبت ار۱۲۴ درخت می کنند که درطی پی کنی ۱۴ شالوده تنها ۲ درخت که انهم با دستور بهنام امیران و با حضور مامور ان اداره اقای محمد کریم پارسایی قطع گردید ،
لذا صحبت از قطع درخت بیشتر و یاعدم صدور مجوز فقط لفظ قلم مسولین  بوده و تا کنون علی رغم صورت جلسه ۲۱/۵/۹۴ دفتر بازرسی استانداری با حضور معاون مدیر کل منابع طبیعی استان و فرماندار و …..مبنی  بر استعلام اداره کل منابع طبیعی استان در خصوص قطع ۱۲۴ درخت در ۷/۵ هکتار اراضی واگذار شده ،اداره  منابع طبیعی هیچ گونه استعلامی نکرده است
ضمنا پیرو صورت جلسه ۲۰/۷/۹۴ مسولین استانی و شهرستانی بروز هر گونه فاجعه در مشایخ متوجه اداره منابع طبیعی استان خواهد گشت .ضمن اینکه مدارک مورد استناد به حضور ارسال می گردد .
با تشکر
طیب پارسایی رئیس شورای اسلامی بخش دشمن زیاری و روستای مشایخ

 

اسناد روستای مشایخ

نامه اداریاسناد روستای مشایخاسناد روستای مشایخاسناد روستای مشایخاسناد روستای مشایخاسناد روستای مشایخاسناد روستای مشایخاسناد روستای مشایخاسناد روستای مشایخاسناد روستای مشایخاسناد روستای مشایخاسناد روستای مشایخ