• تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۱
  • شناسه خبر: 2639

تشییع شهید سرهنگ ستارمحمودی۲

تشییع شهید سرهنگ ستارمحمودی۲

تشییع شهید سرهنگ ستارمحمودی۲

تشییع شهید سرهنگ ستارمحمودی۲