• تاریخ: یکشنبه، ۲۰ اسفند، ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۵۰
  • شناسه خبر: 24976

تصاویر المپیاد ورزشی در هنرستان فنی الزهرا نورآباد

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای هنرستان فنی حرفه ای الزهرا شهر نورآباد صبح امروز با حضور مدیر ,معاون و کارشناسان آموزش و پرورش شهرستان

به گزارش پایگاه خبری دیارممسنی,المپیاد ورزشی درون مدرسه ای صبح امروز در هنرستان فنی حرفه ای الزهرا شهر نورآبادممسنی  و با شعار تحصیل,تهذیب و ورزش برگزار شد.

 المپیاد ورزشی در هنرستان فنی الزهرا نورآباد المپیاد ورزشی در هنرستان فنی الزهرا نورآباد المپیاد ورزشی در هنرستان فنی الزهرا نورآباد المپیاد ورزشی در هنرستان فنی الزهرا نورآباد المپیاد ورزشی در هنرستان فنی الزهرا نورآباد المپیاد ورزشی در هنرستان فنی الزهرا نورآباد المپیاد ورزشی در هنرستان فنی الزهرا نورآباد المپیاد ورزشی در هنرستان فنی الزهرا نورآباد المپیاد ورزشی در هنرستان فنی الزهرا نورآباد المپیاد ورزشی در هنرستان فنی الزهرا نورآباد المپیاد ورزشی در هنرستان فنی الزهرا نورآباد المپیاد ورزشی در هنرستان فنی الزهرا نورآباد

در این برنامه آقای امیری مدیر آموزش و پرورش به همراه تعدادی از معاونین و کارشناسان نظاره گر اجرای این المپیاد بودند.