• تاریخ: یکشنبه، ۶ اسفند، ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۵۸
  • شناسه خبر: 24864

میزان بارش باران در ممسنی و رستم در هفته اول اسفند۹۶

باران رحمت الهی بر خلاف فصل پاییز و دو ماه اول زمستان دراسفندماه آمار مناسبی داشته است اگرچه این میزان نیز نمیتواند خشکسالی پیش رو را کم رنگ کند

بنا بر اعلام ایستگاه هواشناسی ممسنی,در هفته ی اول اسفندماه بیشترین میزان بارش در روستای امیرایوب شهرستان رستم با ۹۷ میلی متر و در جوزار بکش از توابع ممسنی با ۶۰ میلی متر ثبت شده است.

بارش ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه سینوپتیک ممسنی ۲۳/۸میلیمتر,بارش اخیر ۳۷/۷ و جمع بارش سال زراعی۱۲۴/۶میلیمتر اعلام شده است

بارش ۲۴ ساعت گذشته در ایستگاه های بارانسنجی ممسنی و رستم به صورت زیر بوده است

مصیری                            ۲۲ میلی متر
میشان                            ۶/۵ میلی متر
دولت آباد                        ۱۳ میلی متر
بابامنیر                           ۱۱ میلی متر

مهرنجان                         26 میلی متر

چارطاق                          ۲۷ میلی متر
مشایخ                          ۲۳ میلی متر
پلمورد                           ۲۹ میلی متر
فرمانداری                      ۱۸ میلی متر
دزک دهنو                     ۱۹ میلی متر
پیردان                         ۱۲/۵ میلی متر
انجیره                           ۳۲ میلی متر