• تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۸
  • شناسه خبر: 2456

دیدار فرماندار رستم با مدیر عامل مخابرات استان فارس

مهندس روزگار مدیر عامل شرکت مخابرات فارس  اولین مهمان مهندس اسفندیار احمدی منش فرماندار جدید شهرستان رستم بود که از این شهرستان بازدید نمود

بازدید مهندس احمدی منش فرماندار رستم با حضور مهندس روزگار مدیر عامل شرکت مخابرات استان فارس از شهرستان رستم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری رستم،به منظور بررسی مسائل ومشکلات حوزه مخابرات شهرستان رستم اسفندیار احمدی منش فرماندار رستم ومهندس روزگار مدیر عامل شرکت مخابرات استان فارس از شهرستان بازدید ونسبت به حل مسائل ومشکلات گفتگو کردند.                

دیدار مدیرعامل مخابرات فارس از رستمدیدار فرماندار جدید رستم با مدیرعامل مخابراتفرماندار جدید رستممهندس  روزگار                                                      

آقای احمدی منش توسعه شبکه تلفن همراه در شهرستان ، بخش سورنا ومرکزی رامورد تاکید قرار داد.ایشان  تقویت پهنای باند شبکه های اینترنت پر سرعت و بررسی مشکلات آنتن دهی تلفن همراه در بخش ها وروستاهای تابع شهرستان بخصوص برای زمان برگزاری انتخابات و اختصاص اعتبارات لازم جهت توسعه  شبکه مخابرات را مهمترین مسائل ومشکلات حوزه مخابرات در شهرستان رستم عنوان کرد وخواستار رفع آن شد.     

مهندس روزگار مدیر عامل شرکت مخابرات فارس در این بازدید مشکلات مخابرات شهرستان رستم را مورد بحث وبررسی قرار داد ونسبت به رفع مشکلات قول مساعد داد.