• تاریخ: دوشنبه، ۴ دی، ۱۳۹۶ - ساعت ۲۲:۴۴
  • شناسه خبر: 23988

جمع آوری قلیان از اماکن عمومی در نورآبادممسنی

گشت مشترک ادارات مسئول در شهرستان ممسنی در ارتباط با جمع آوری قلیان از مراکز عرضه در اجرائ مصوبه کارگروه سلامتی امنیت غذایی شهرستا

گشت مشترک ادارات مسئول در شهرستان ممسنی در ارتباط با جمع آوری قلیان از مراکز عرضه در اجرائ مصوبه کارگروه سلامتی امنیت غذایی شهرستان,به اماکن عرضه قلیان فرصت ۴۸ ساعته برای جمع آوری داد
به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان ممسنی,گشت مشترک ادارات مسئول در شهرستان ممسنی در ارتباط با جمع آوری قلیان از مراکز عرضه در اجرائ مصوبه کارگروه سلامتی امنیت غذایی شهرستان که با حضور ادارات صنعت،معدن و تجارت ، فرمانداری ، اماکن عمومی منطقه انتظامی ،،اطاق اصناف و ایرانگردی و جهانگردی و کارشناسان مسئول برنامه بهداشت محیط با بازرسی اماکن مذکور انجام و در پایان ۴٨ ساعت به متصدیان اماکن مذکور فرصت تا بر أساس مقررات اقدام در غیر اینصورت  اماکن عمومی نسبت به پلمپ اماکن متخلف اقدام نمایند

 


نظرات بسته شده است.