• تاریخ: چهارشنبه، ۱۰ آبان، ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۴۶
  • شناسه خبر: 23629

کشف ۴٢۵ کیلوگرم فرآورده های خام دامی غیربهداشتی در ممسنی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ممسنی از کشف، ضبط و معدوم سازی مقدار ۴۲۵ کیلو گرم فرآورده ھای خام دامی غیر بھداشتی در شھرستان ممسنی خبر داد

  دکتر علی خسروی رئیس اداره دامپزشکی ممسنی اظھار داشت: بازرسان این اداره در بازدید از مرکز تولید دکتر علی خسرویفرآورده ھای خام دامی، میزان ۴٢۵ کیلوگرم فرآوردهھای خام دامی را بدلیل فساد و انقضای تاریخ مصرف ضبط و پس از انجام مراحل قانونی معدوم شد .
 
به گزارش دیارممسنی,دکتر خسروی افزود: انواع فرآورده ھای خام دامی غیر بھداشتی و غیر قابل مصرف انسانی کشف شده شامل : گوشت گاو، گوسالھ، گوسفند، مرغ و آلایشات خوراکی بودند کھ پس از طی مراحل قضایی ضبط و معدوم گردید.  

وی ادامه داد: بازرسان دامپزشکی این شھرستان بطور مستمر از مراکز تھیه، توزیع، فرآوری، عمل آوری و بسته بندی فرآورده ھای خام دامی بازدید میکنند و در صورت مشاھده تخلفات بھداشتی، پس از انجام مراحل قانونی متخلفان را به مراجع قضایی معرفی میشوند .  
دکتر علی خسروی از مردم خواست تا در موقع تھیه فرآوردهھای خام دامی مورد نیاز خود حتماً به تاریخ تولید، تاریخ انقضا و مشخصات درج شده بر روی محصولات بسته بندی شده توجه کرده و در صورت مشاھده ھرگونه تخلف در مراکز عرضه ، مراتب را از طریق سامانه پیامگیر ١۵١٢ و یا به شماره  
تماس٠٧١۴٢۵٢٣۵٠٠سریعاً اطلاع دھند


نظرات بسته شده است.