• تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۰۲
  • شناسه خبر: 1575

آتش سوزی در جنگل های گلگون ممسنی

آتش سوزی در جنگلهای کوه های اطراف گلگون ممسنی که از دیروز شروع شده هنوز مهار نشده است

داریوس حیاتی از مدیران انجمن حامیان طبیعت زاگرس در گفتگو با دیارممسنی گفت:آتش سوزی سمت گلگون با کمک نیروهای  منابع طبیعی ,افراد بومی,و اعضای انجمن حامیان طبیعت زاگرس حدودا ۹۵ درصد مهار شده است اما متاسفانه  اتش در سمت دیگر و بطرف  سرآب رود هرایرز در حال پیش روی است که برای فردا به همکاری و کمک مردم نیازمندیم

آتش سوزی در ممسنی

اتش سوزی ممسنی

وی گفت آتش سوزی از دیروز عصر شروع شده است و هنوز مهار نشده است,وسعت آتش سوزی زیاد هست و احتمال میدهیم دهها هکتار از جنگلهای منطقه طعمه حریق شده باشند

جنگل های ممسنی

اتش سوزی درختان

اتش سوزی

درختان بلوط,بنه و بادام دیارممسنی در آتش غفلت و نادانی عده ای میسوزد