• تاریخ: یکشنبه، ۲۹ آذر، ۱۳۹۴ - ساعت ۱۵:۴۳
  • شناسه خبر: 1436

جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر استان فارس

به اطلاع علاقه مندان به مسابقات فوتبال لیگ برتر فارس می رساند پرتال جامع دیارممسنی همانند سالهای قبل اخبار,نتایج,برنامه و جدول رده بندی م

جدول تمامی هفته ها فقط در همین پست منتشر میشود و جهت مشاهده جدول رده بندی مسابقات میتوانید به همین پست مراجعه نمایید

ردیف تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ ارمان صدرا شیراز ۱۳ ۸ ۴ ۱ ۲۴ ۹ ۱۵ ۲۸
۲ لیدوما نورآباد ۱۲ ۶ ۴ ۲ ۱۱ ۵ ۶ ۲۲
۳ پادنا میمند ۱۲ ۶ ۲ ۴ ۱۴ ۱۱ ۳ ۲۰
۴ عقاب  شیراز ۱۳ ۴ ۶ ۳ ۱۳ ۱۱ ۲ ۱۸
۵ مقاومت پاسارگاد ۱۳ ۵ ۳ ۵ ۱۴ ۱۳ ۱ ۱۸
۶ هلال احمر گراش ۱۳ ۵ ۲ ۶ ۲۵ ۲۳ ۲ ۱۷
۷ گلستان فاروق مرودشت ۱۳ ۵ ۲ ۶ ۲۲ ۲۸ ۱۷
۸ شهید باقری گویم ۱۳ ۳ ۶ ۴ ۱۰ ۱۵ ۱۵
۹ امیرکبیر نورآباد ۱۳ ۳ ۵ ۵ ۱۶ ۱۳ ۳ ۱۴
۱۰ استقلال لطیفی لارستان ۱۲ ۴ ۲ ۶ ۱۸ ۲۱ ۱۴
۱۱ شهرداری نورآباد ۱۳ ۳ ۳ ۷ ۱۰ ۱۸ ۱۲
۱۲ آلپ سون قشقایی ۱۲ ۳ ۳ ۶ ۹ ۲۰ -۱۱ ۱۲

ردیف تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ ارمان صدرا شیراز ۱۲ ۸ ۳ ۱ ۲۴ ۹ ۱۵ ۲۷
۲ لیدوما ممسنی ۱۱ ۵ ۴ ۲ ۹ ۵ ۴ ۱۹
۳ عقاب  شیراز ۱۲ ۴ ۶ ۲ ۱۳ ۸ ۵ ۱۸
۴ مقاومت پاسارگاد ۱۲ ۵ ۳ ۴ ۱۴ ۱۱ ۳ ۱۸
۵ پادنا میمند ۱۱ ۵ ۲ ۴ ۱۳ ۱۱ ۲ ۱۷
۶ هلال احمر گراش ۱۲ ۴ ۲ ۶ ۲۱ ۲۰ ۱ ۱۴
۷ استقلال لطیفی لارستان ۱۱ ۴ ۲ ۵ ۱۵ ۱۷ ۱۴
۸ شهید باقری گویم ۱۲ ۳ ۵ ۴ ۱۰ ۱۵ ۱۴
۹ گلستان فاروق مرودشت ۱۲ ۴ ۲ ۶ ۱۹ ۲۸ ۱۴
۱۰ شهرداری نورآباد ۱۲ ۳ ۳ ۶ ۹ ۱۶ ۱۲
۱۱ آلپ سون قشقایی ۱۱ ۳ ۳ ۵ ۹ ۱۹ -۱۰ ۱۲
۱۲ امیرکبیر ممسنی ۱۲ ۲ ۵ ۵ ۱۴ ۱۲ ۲ ۱۱

ردیف تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ ارمان صدرا شیراز ۱۱ ۸ ۳ ۰ ۲۳ ۷ ۱۶ ۲۷
۲ مقاومت پاسارگاد ۱۱ ۵ ۳ ۳ ۱۴ ۱۰ ۴ ۱۸
۳ لیدوما ممسنی ۱۰ ۵ ۳ ۲ ۹ ۵ ۴ ۱۸
۴ عقاب  شیراز ۱۱ ۴ ۵ ۲ ۱۳ ۸ ۵ ۱۷
۵ پادنا میمند ۱۰ ۵ ۱ ۴ ۱۲ ۱۰ ۲ ۱۶
۶ استقلال لطیفی لارستان ۱۰ ۴ ۲ ۴ ۱۴ ۱۴ ۰ ۱۴
۷ آلپ سون قشقایی ۱۰ ۳ ۳ ۴ ۸ ۱۶ ۱۲
۸ هلال احمر گراش ۱۱ ۳ ۲ ۶ ۱۸ ۱۹ ۱۱
۹ شهید باقری گویم ۱۱ ۲ ۵ ۴ ۹ ۱۵ ۱۱
۱۰ گلستان فاروق مرودشت ۱۱ ۳ ۲ ۶ ۱۶ ۲۷ -۱۱ ۱۱
۱۱ امیرکبیر ممسنی ۱۱ ۲ ۴ ۵ ۱۳ ۱۱ ۱ ۱۰
۱۲ شهرداری نورآباد ۱۱ ۲ ۳ ۶ ۷ ۱۵ ۹

ردیف تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ ارمان صدرا شیراز ۱۰ ۷ ۳ ۰ ۲۲ ۷ ۱۵ ۲۴
۲ مقاومت پاسارگاد ۱۰ ۵ ۳ ۲ ۱۴ ۹ ۵ ۱۸
۳ عقاب  شیراز ۱۰ ۴ ۴ ۲ ۱۲ ۷ ۵ ۱۶
۴ پادنا میمند ۹ ۵ ۱ ۳ ۱۲ ۹ ۳ ۱۶
۵ لیدوما نورآباد ۹ ۴ ۳ ۲ ۸ ۵ ۳ ۱۵
۶ استقلال لطیفی لارستان ۹ ۴ ۱ ۴ ۱۳ ۱۳ ۰ ۱۳
۷ آلپ سون قشقایی ۹ ۳ ۳ ۳ ۸ ۱۱ ۱۲
۸ شهید باقری گویم ۱۰ ۲ ۵ ۳ ۹ ۱۴ ۱۱
۹ امیرکبیر نورآباد ۱۰ ۲ ۴ ۴ ۱۳ ۹ ۴ ۱۰
۱۰ هلال احمر گراش ۱۰ ۲ ۲ ۶ ۱۶ ۱۹ ۸
۱۱ گلستان فاروق مرودشت ۱۰ ۲ ۲ ۶ ۱۱ ۲۷ -۱۶ ۸
۱۲ شهرداری نورآباد ۱۰ ۱ ۳ ۶ ۶ ۱۵ ۶

ردیف تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ ارمان صدرا شیراز ۹ ۶ ۳ ۰ ۱۸ ۶ ۱۲ ۲۱
۲ مقاومت پاسارگاد ۹ ۵ ۳ ۱ ۱۳ ۷ ۶ ۱۸
۳ عقاب  شیراز ۹ ۴ ۴ ۱ ۱۱ ۵ ۶ ۱۶
۴ استقلال لطیفی لارستان ۸ ۴ ۱ ۳ ۱۳ ۱۱ ۲ ۱۳
۵ پادنا میمند ۸ ۴ ۱ ۳ ۱۰ ۸ ۲ ۱۳
۶ لیدوما نورآباد ۸ ۳ ۳ ۲ ۶ ۵ ۱ ۱۲
۷ شهید باقری گویم ۹ ۲ ۴ ۳ ۹ ۱۴ ۱۰
۸ امیرکبیر نورآباد ۹ ۲ ۳ ۴ ۱۲ ۸ ۴ ۹
۹ آلپ سون قشقایی ۸ ۲ ۳ ۳ ۶ ۱۰ ۹
۱۰ هلال احمر گراش ۹ ۲ ۲ ۵ ۱۵ ۱۵ ۰ ۸
۱۱ گلستان فاروق مرودشت ۹ ۲ ۱ ۶ ۱۰ ۲۶ -۱۶ ۷
۱۲ شهرداری نورآباد ۹ ۱ ۲ ۶ ۶ ۱۵ ۵

ردیف تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ ارمان صدرا شیراز ۸ ۵ ۳ ۰ ۱۳ ۶ ۷ ۱۸
۲ عقاب  شیراز ۸ ۴ ۳ ۱ ۱۱ ۵ ۶ ۱۵
۳ مقاومت پاسارگاد ۸ ۴ ۳ ۱ ۱۲ ۷ ۵ ۱۵
۴ استقلال لطیفی لارستان ۸ ۴ ۱ ۳ ۱۳ ۱۱ ۲ ۱۳
۵ لیدوما ممسنی ۷ ۳ ۲ ۲ ۵ ۴ ۱ ۱۱
۶ پادنا میمند ۷ ۳ ۱ ۳ ۸ ۷ ۱ ۱۰
۷ شهید باقری گویم ۸ ۲ ۴ ۲ ۸ ۱۲ ۱۰
۸ آلپ سون قشقایی ۸ ۲ ۳ ۳ ۶ ۱۰ ۹
۹ امیرکبیر ۸ ۲ ۲ ۴ ۱۲ ۸ ۴ ۸
۱۰ هلال احمر گراش ۸ ۲ ۲ ۴ ۱۵ ۱۴ ۱ ۸
۱۱ گلستان فاروق مرودشت ۸ ۲ ۱ ۵ ۱۰ ۲۱ -۱۱ ۷
۱۲ شهرداری نورآباد ۸ ۱ ۱ ۶ ۵ ۱۴ ۴

ردیف تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ عقاب  شیراز ۷ ۴ ۳ ۰ ۱۰ ۳ ۷ ۱۵
۲ ارمان صدرا شیراز ۷ ۵ ۳ ۰ ۱۱ ۵ ۶ ۱۵
۳ مقاومت پاسارگاد ۷ ۳ ۳ ۱ ۹ ۷ ۲ ۱۲
۴ استقلال لطیفی لارستان ۷ ۳ ۱ ۳ ۱۱ ۱۰ ۱ ۱۰
۵ آلپ سون قشقایی ۷ ۲ ۳ ۲ ۶ ۹ ۹
۶ امیرکبیر ۷ ۲ ۲ ۳ ۱۱ ۶ ۵ ۸
۷ هلال احمر گراش ۷ ۲ ۲ ۳ ۱۴ ۱۳ ۱ ۸
۸ لیدوما ممسنی ۶ ۲ ۲ ۲ ۴ ۴ ۰ ۸
۹ پادنا میمند ۶ ۲ ۱ ۳ ۶ ۷ ۷
۱۰ شهید باقری گویم ۷ ۱ ۴ ۲ ۶ ۱۱ ۷
۱۱ گلستان فاروق مرودشت ۷ ۲ ۱ ۴ ۱۲ ۱۸ ۷
۱۲ شهرداری نورآباد ۷ ۱ ۱ ۵ ۵ ۱۲ ۴

ردیف تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ عقاب  شیراز ۶ ۴ ۲ ۰ ۱۰ ۳ ۷ ۱۴
۲ ارمان صدرا شیراز ۶ ۴ ۳ ۰ ۸ ۳ ۵ ۱۲
۳ مقاومت پاسارگاد ۶ ۳ ۲ ۱ ۹ ۷ ۲ ۱۱
۴ استقلال لطیفی لارستان ۶ ۳ ۱ ۲ ۹ ۷ ۲ ۱۰
۵ لیدوما نورآباد ۶ ۲ ۲ ۲ ۴ ۴ ۰ ۸
۶ آلپ گستر سون ۶ ۲ ۲ ۲ ۵ ۸ ۸
۷ امیرکبیر ۶ ۲ ۱ ۳ ۱۰ ۵ ۵ ۷
۸ پادنا میمند ۶ ۲ ۱ ۳ ۶ ۷ ۷
۹ شهید باقری گویم ۶ ۱ ۴ ۱ ۵ ۹ ۷
۱۰ هلال احمر گراش ۶ ۱ ۲ ۳ ۱۰ ۱۳ ۵
۱۱ شهرداری نورآباد ۶ ۱ ۱ ۴ ۵ ۸ ۴
۱۲ گلستان فاروق مرودشت ۶ ۱ ۱ ۴ ۱۰ ۱۷ ۴

جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر استان فارس هفته پنجم
ردیف تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ عقاب  شیراز ۵ ۴ ۱ ۰ ۱۰ ۳ ۷ ۱۳
۲ استقلال لطیفی لارستان ۵ ۳ ۱ ۱ ۸ ۵ ۳ ۱۰
۳ ارمان صدرا شیراز ۵ ۲ ۳ ۰ ۵ ۳ ۲ ۹
۴ مقاومت پاسارگاد ۵ ۲ ۲ ۱ ۷ ۶ ۱ ۸
۵ آلپ گستر سون ۵ ۲ ۲ ۱ ۵ ۵ ۰ ۸
۶ امیرکبیر نورآباد ۵ ۲ ۱ ۲ ۱۰ ۴ ۶ ۷
۷ شهید باقری گویم ۵ ۱ ۳ ۱ ۵ ۹ ۶
۸ لیدوما نورآباد ۵ ۱ ۲ ۲ ۳ ۴ ۵
۹ هلال احمر گراش ۵ ۱ ۲ ۲ ۹ ۱۱ ۵
۱۰ پادنا میمند ۵ ۱ ۱ ۳ ۴ ۶ ۴
۱۱ شهرداری نورآباد ۵ ۱ ۱ ۳ ۳ ۵ ۴
۱۲ گلستان فاروق مرودشت ۵ ۰ ۱ ۴ ۷ ۱۵ ۱

جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر استان فارس هفته چهارم
ردیف تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ عقاب  شیراز ۴ ۳ ۱ ۰ ۹ ۳ ۶ ۱۰
۲ استقلال لطیفی لارستان ۴ ۳ ۰ ۱ ۷ ۴ ۳ ۹
۳ مقاومت پاسارگاد ۴ ۲ ۲ ۰ ۶ ۴ ۲ ۸
۴ امیرکبیر نورآباد ۴ ۲ ۱ ۱ ۱۰ ۳ ۷ ۷
۵ ارمان صدرا شیراز ۴ ۱ ۳ ۰ ۴ ۳ ۱ ۶
۶ آلپ سون قشقایی ۴ ۱ ۲ ۱ ۳ ۴ ۵
۷ شهید باقری گویم ۴ ۱ ۲ ۱ ۴ ۸ ۵
۸ شهرداری نورآباد ۴ ۱ ۱ ۲ ۳ ۴ ۴
۹ لیدوما نورآباد ۴ ۱ ۱ ۲ ۲ ۳ ۴
۱۰ هلال احمر گراش ۴ ۱ ۱ ۲ ۸ ۱۰ ۴
۱۱ گلستان فاروق مرودشت ۴ ۰ ۱ ۳ ۶ ۱۱ ۱
۱۲ پادنا میمند ۴ ۰ ۱ ۳ ۰ ۵ ۱

جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر استان فارس هفته سوم
ردیف تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ استقلال لطیفی لارستان ۳ ۳ ۰ ۰ ۷ ۳ ۴ ۹
۲ امیرکبیر ۳ ۲ ۱ ۰ ۹ ۱ ۸ ۷
۳ عقاب  شیراز ۳ ۲ ۱ ۰ ۷ ۳ ۴ ۷
۴ آلپ گستر سون ۳ ۱ ۲ ۰ ۳ ۲ ۱ ۵
۵ مقاومت پاسارگاد ۳ ۱ ۲ ۰ ۴ ۳ ۱ ۵
۶ ارمان صدرا شیراز ۳ ۱ ۲ ۰ ۴ ۳ ۱ ۵
۷ لیدوما نورآباد ۳ ۱ ۰ ۲ ۲ ۳ ۳
۸ شهید باقری گویم ۳ ۰ ۲ ۱ ۲ ۸ ۲
۹ شهرداری نورآباد ۳ ۰ ۱ ۲ ۲ ۴ ۱
۱۰ گلستان فاروق مرودشت ۳ ۰ ۱ ۲ ۴ ۷ ۱
۱۱ پادنا میمند ۳ ۰ ۱ ۲ ۰ ۳ ۱
۱۲ هلال احمر گراش ۳ ۰ ۱ ۲ ۴ ۸ ۱

جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر استان فارس هفته دوم
ردیف تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ استقلال لطیفی لارستان ۲ ۲ ۰ ۰ ۶ ۳ ۳ ۶
۲ امیرکبیر ۲ ۱ ۱ ۰ ۳ ۱ ۲ ۴
۳ عقاب  شیراز ۲ ۱ ۱ ۰ ۳ ۲ ۱ ۴
۴ مقاومت پاسارگاد ۲ ۱ ۱ ۰ ۲ ۱ ۱ ۴
۵ ارمان صدرا شیراز ۲ ۱ ۱ ۰ ۲ ۱ ۱ ۴
۶ شهید باقری گویم ۲ ۰ ۲ ۰ ۲ ۲ ۰ ۲
۷ آلپ گستر سون ۲ ۰ ۲ ۰ ۱ ۱ ۰ ۲
۸ هلال احمر گراش ۲ ۰ ۱ ۱ ۳ ۴ ۱
۹ شهرداری نورآباد ۲ ۰ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱
۱۰ گلستان فاروق مرودشت ۲ ۰ ۱ ۱ ۳ ۵ ۱
۱۱ پادنا میمند ۲ ۰ ۱ ۱ ۰ ۲ ۱
۱۲ لیدوما نورآباد ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۰

جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر استان فارس هفته اول
ردیف تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ استقلال لطیفی لارستان ۱ ۱ ۰ ۰ ۳ ۱ ۲ ۳
۲ امیرکبیر ۱ ۱ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۳
۳ عقاب  شیراز ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۳
۴ ارمان صدرا شیراز ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۳
۵ مقاومت پاسارگاد ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱
۶ شهید باقری گویم ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱
۷ آلپ گستر سون ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱
۸ هلال احمر گراش ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱
۹ لیدوما نورآباد ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰
۱۰ شهرداری نورآباد ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰
۱۱ پادنا میمند ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ ۰
۱۲ گلستان فاروق مرودشت ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۳ ۰

  1. کمیته داوران فارس گفت:

    برای اطلاع از داوران بازیهای استان میتوانید به این سایت مراجعه کنید
    http://www.farsreferee.ir

  2. منصور رنجبر گفت:

    سلام تشکر از زحمات شما به نظرم و اگر اشتباه نکرده باشم جدول هفته سوم اشتباه بوده است یک بار دیگر با دقت به نتایج نگاه کنید