گزارش سفر معاون وزیر راه و شهرسازی به ممسنی و رستم
بازدید از پروژه بزرگراه پل فهلیان به پل بریم و محور قائیمه به پل فهلیان؛

گزارش سفر معاون وزیر راه و شهرسازی به ممسنی و رستم

معاون وزیر راه و شهرسازی به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس از پروژه بزرگراه پل فهلیان به پل بریم و محور قائیمه به پل فهلیان بازدید کردند.

گزارش سفر معاون وزیر راه و شهرسازی به ممسنی و رستم
بازدید از پروژه بزرگراه پل فهلیان به پل بریم و محور قائیمه به پل فهلیان؛

گزارش سفر معاون وزیر راه و شهرسازی به ممسنی و رستم

معاون وزیر راه و شهرسازی به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس از پروژه بزرگراه پل فهلیان به پل بریم و محور قائیمه به پل فهلیان بازدید کردند.

رای جالب قاضی دادگستری شهرستان ممسنی
محمد علمداری رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ممسنی؛

رای جالب قاضی دادگستری شهرستان ممسنی

رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ممسنی در پرونده ی شکایت مربوط به یک تصادف در اقدامی جالب نظر پزشکی قانونی را رد کرد!

پیگیری خسارت برنجکاران در مدیریت بحران استانداری فارس
در دیدار فرماندار ممسنی با مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس؛

پیگیری خسارت برنجکاران در مدیریت بحران استانداری فارس

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس نیز گفت : با توجه به مصوبات هیأت دولت سریعاً افراد خسارت دیده ومیزان خسارت آنها در فرمهای مربوطه تکمیلی وارسال گردد تا با انعکاس به مرکز حمایت احتمالی از آنها صورت گیرد.

نماد رسانه

logo-samandehi

اوقات شرعی